Іоано-Богословська церква в селі Біличин

У праці Ю. Сіцинського «Приходы и церкви Подольской епархии» згадки про першу церкву в селі Біличин відносяться до 1710 року, але також міститься припущення, що, можливо, це не перший сільський храм. Отож, другий Іоано-Богословський храм села Біличин, який збудували на кошти місцевих жителів, проіснував до 1870 року, після чого він був розібраний, і з його стін зробили огорожу навколо нової церкви. Нова церква була також освячена як Іоано-Богословська. На будівництво нового храму з державної казни було вділено 4000 крб. Храм був дерев’яний, на кам’яному фундаменті, п’ятикупольний із дзвіницею в притворі та покритий жестю. Церква володіла трьома великими наділами землі, що разом із лісом, сінокосом та хутором складали 66 десятин 303 сажні [25, с. 627].

Священиком Іваном Веселовським у 1863 році в селі було відкрито приходську школу. 1873 року ця школа була перетворена в церковно-приходську, а в 1896 році переведена до окремого дерев’яного будинку. При церкві в 1894 році було збудовано дім для священика, а в 1898 році дім для псаломщика. Сьогодні церкви в селі немає, вона згоріла в 1981 р. Храм підпалили таємно, вночі, тому місцевим жителям не вдалося врятувати ніяких цінностей.