Спасо-Преображенський храм с. Мигалівці

Престольне свято: 19 серпня

Настоятель: протоієрей Василь Гундертайло

Коротка історична довідка

На землях, де тепер розташоване село Мигалівці, ще в першій половині XVI ст. була пустка, яку називали Сміго-льова або Лебедова Долина. Барські міщани тримали на цих землях свої пасіки. В люстрації від 1569 року село записане як Михаловці або Михалова Лука (від імені власників).
У 1578 році польський король Стефан своїм привілеєм надає тим же міщанам, яких називали михльовськими (мигльовськими), підтвердження права на досмертне володіння заснованим ними селом Михавовці (або Лебедова Долина).
Село переходить у власність князів Любомирських, які були незмінними барськими старостами аж до 1793 року.
Після приєднання Правобережної України до Росії село Мигалівці з 1795 року належить поміщикам Домбровським. Ця коротка передісторія є свідченням того, що в селі проживали не лише православні, а й католики, переселення яких до села заохочували власники.
Сьогодні села Михаловці не зустріти на карті Барського району. Найімовірніше, що зміна звучання Михайловці–Мигальовці – Мигалівці і призвела до появи нової назви села.
На рубежі ХІХ-ХХ ст. населення села Мигалівці становило 798 чоловіків та 779 жінок (православних і като-ликів).
Про першу церкву села невідомо нічого: лише дата її ліквідації – 1879 р. У 1880 р. на місці попереднього храму було збудовано новий Свято-Преображенський храм. Нова церква була дерев’яною. Її збудували за 5000 крб. пожертвувань прихожан. У 1895 р. в церкві було облашто-вано новий двоярусний іконостас. Цей храм зберігся до нашого часу (додаток 35).
У власності церкви на початок XX ст. було 47 десятин 1703 сажні землі. До церковного приходу села Мигалівці на-лежало ще й село Борщі.
У цих селах було відкрито школи: в 1885 році церковно-приходську у Мигалівцях, а в 1890 році – школу грамоти у селі Борщі. При церкві в Мигалівцях на кошти власниці було збудовано дерев’яний будинок для священика та псаломщика у 1886 році.

Карта храмів та монастирів Барського благочиння